WAISM

Wykład

Konspekt wykładów znajduje się w repozytorium internetowym projektu „Absolwent na miarę czasu”

 

Laboratorium

Podręcznik ćwiczeniowy do laboratorium jest dostępny w serwisie learnmde.org

Laboratorium

Propozycje tematów projektów zaliczeniowych na 2013r.

  1. Tablica informacyjna – sprzedam/zamienię. Rejestracja i logowanie użytkowników. Ogłoszenia. Zapytania i odpowiedzi w/s ogłoszeń. Rezerwacja.
  2. Organizacja sesji gier online. Termin i rodzaj rozgrywki (kategorie). Zgłaszanie uczestników. Ranking.
  3. Zapisy na tematy prac dyplomowych. Zgłaszanie tematów w danym semestrze. Otwarcie tematów. Zapisy na tematy (krótki opis, max liczba jednoczesnych zgłoszeń usera, max liczba zgłoszeń na temat). Akceptacja wybranego zgłoszenia.
  4. Biblioteka archiwalnych prac dyplomowych. Dodawanie prac – pdf. Kategoryzacja prac – słowa kluczowe i inne dane. Wyszukiwanie prac – download po zalogowaniu.
  5. Zarządzanie zamówieniami. Tworzenie nowego wpisu (dane sprzętu – rodzaj, zamawiający, tryb zamówienia, finansowanie). Dołączanie dokumentów. Aktualizacja statusu zamówienia. Sortowanie i wyszukiwanie. Wydruk (np. pdf) danych o konkretnym zamówieniu.
  6. Lista zadań domowych. Użytkownik może definiować potrzeby i zadania do wykonania, związane z utrzymaniem domu (naprawy, sprzątania, zmiany umeblowania, termin realizacji itp). Przydziela im kategorię, stopień ważności, określa miejsce – np. kuchnia. Wprowadza koszty cząstkowe wykonania zadania i jego bieżący stan. W systemie jest monitorowany status zadań oraz prezentowane statystyki (graficznie).
  7. System katalogowania i udostępniania prac dyplomowych. Prace są umieszczane w postaci pdf z odpowiednim opisem. Możliwe jest wyszukiwanie prac po dowolnym kryterium (tytuł, autor, słowa kluczowe itp). System prowadzi monitoring pobierania prac. Prezentowane są statystyki pobrań (graficznie)
  8. System katalogowania konferencji. Zapisywana jest konferencja wraz z opisem (tematyka, data, publikacja w czasopiśmie, terminy nadsyłania abstraktów/referatów, koszt uczestnictwa itp.) Dla użytkownika prowadzona jest kartoteka zgłoszeń na konferencje (zgłoszony artykuł, status zgłoszenia, ostateczny werdykt). Prowadzona jest lista zgłoszonych artykułów z ich statusem. Artykuły odrzucone mogą być zgłoszone ponownie na inną konferencję – uzupełnienie pól. Użytkownik na głównym ekranie jest powiadamiany o bliskich terminach dla konferencji, na które się zgłosił.

Grupy 2 os. (max 3 os = większy projekt)
Oddanie projektu najpóźniej na ostatnie zajęcia = możliwość przepisania oceny na wykład pod warunkiem uzyskania co najmniej 4.0.

 

Materiały dodatkowe

Materiałem uzupełniającym do przedmiotu może być książka Technologie MDE w projektowaniu aplikacji internetowych dostępna on-line w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej

Informacje dla studentów