WASM

Materiały do zajęć

Laboratoria

Projekty 2013

Grupy projektowe 2 – MAX 3 osoby. Oddanie projektu do końca zajęć.

 

Ocena z wykładu
Istnieje możliwość przepisania oceny z projektu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań:

  1. Oddanie i obronienie projektu najpóźniej na ostatnich zajęciach
  2. Uzyskanie oceny z projektu co najmniej 4,5
  3. Brak innych negatywnych ocen z przebiegu laboratorium

Informacje dla studentów